โรงเรียนสอยดาววิทยา อ.สอยดาว จ.จันทบุรี  โทร.โทรสาร 039381140

 

 

 

กรอกใบสมัคร รด.ที่นี่

ปฏิทินการรับสมัครและทดสอบร่างกายเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

 

กำหนดทดสอบร่างกาย วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ณ ลานขนถ่ายสินค้า อบจ.จันทบุรี ตั้งแต่เวลา 08.00 เป็นต้นไป

หลักฐานการสมัคร 

๒.๑ใบ รด.๑ พร้อมรูปถ่าย ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๒ รูป

๒๒ สำเนาทะเบียนบ้านของตัวเอง บิดา มารดา (พร้อมรับรองสำเนา)

๒.๓ สำเนาบัตร ปชช. ของตัวเอง และบิดา มารดา(พร้อมรับรองสำเนา)

๒.๔ สำเนาวุฒิการศึกษา ม.๓ (ถ่ายเอกสาร) (พร้อมรับรองสำเนา)

๒.๕ สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล ถ้ามี (พร้อมรับรองสำเนา)

๒.๖ สำเนาใบ สด.๙ (กรณีขึ้นทะเบียนกองประจำการ อายุเกิน ๑๗ แต่ไม่เกิน ๒๐ ปี) (พร้อมรับรองสำเนา

 

 งานแผนงาน โรงเรียนสอยดาววิทยา

สามารถดูรายละเอียดตามเล่มด้านล่าง

 

     

 

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 

 

 

 

เอกสาร หนังสือราชการ โรงเรียนสอยดาววิทยา สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

 

 

 

บริการต่างๆ(E-Service)

 

Visitors: 129,269