โรงเรียนสอยดาววิทยา อ.สอยดาว จ.จันทบุรี  โทร.โทรสาร 039381140

ประกาศโรงเรียนสอยดาววิทยา

เข้าลงทะเบียน DEEP คลิกที่นี่

 

กำหนดเวลาสมัครกิจกรรม 

วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563 เปิดให้กรอกตามเวลานะครับ

เวลา 09.00 - 17.00 น. สมัครกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นักเรียน ชั้น ม.1 , ม. 2 และ ม.3 คลิกที่ภาพได้เลยครับ

เวลา 11.30-17.00 น. สมัครรายวิชาเลือกเสรี ม.1 และ ม.2  คลิกที่ภาพได้เลยครับ

เวลา 13.30 - 18.30 น. สมัครกิจกรรมชุมนุม นักเรียนทุกคน คลิกที่ภาพได้เลยครับ

การเลือกชุมนุมเมื่อเข้าตามลิงค์จะพบ ภาพ qr code ให้เข้าตามภาพที่นักเรียนเลือกได้เลยครับ

  

 

รายชื่อกิจกรรมลดเวลาเรียน ม.2 และ ม.3 วันจันทร์ชั่วโมงที่ 7

รายชื่อกิจกรรมลดเวลาเรียน ม.1 และ ม.3 วันอังคารชั่วโมงที่ 7 

รายชื่อเลือกเสรี ม.1 วันจันทร์ชั่วโมงที่ 5-6 

 

รายชื่อเลือกเสรี ม.2 วันอังคารชั่วโมงที่ 5-6 

 

รายชื่อกิจกรรมชุมนุม

 

 

 

ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

 

 

 

นักเรียนที่ต้องการเรียน รด.กรอกสมัครที่นี่

 งานแผนงาน โรงเรียนสอยดาววิทยา

สามารถดูรายละเอียดตามเล่มด้านล่าง

 

     

 

เอกสาร หนังสือราชการ โรงเรียนสอยดาววิทยา สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

Visitors: 34,517